Trang chủ Góc phụ huynh 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 .2020 - BIỂU MẪU 1

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 .2020 - BIỂU MẪU 1

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 01

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,

năm học: 2019 - 2020 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 -Trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc, thích đi học, đi học đều đạt tỷ lệ 89%

- 95%-100% trẻ đạt kênh A

 - Trẻ vui vẻ hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động. - Chuyên cần đạt 90-94%.

- 99%- 100% trẻ đạt kênh A

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 - Áp dụng theo chương trình Giáo dục Mầm non ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo (tuổi Nhà trẻ 24-36 tháng)

 - Áp dụng theo chương trình Giáo dục Mầm non ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 - 100% trẻ tham gia các hoạt động cùng cô.

- Trẻ quen với nếp sinh hoạt của lớp và biết sử dụng các đồ dùng sinh hoạt đúng cách.

- Trẻ biết nhai kỹ, ăn đa dạng thức ăn, uống bằng cốc.

- Trẻ hình thành một số kỹ năng tự vệ sinh cho bản thân dưới sự giám sát của người lớn.

- Trẻ biết chơi với đồ chơi, chơi cùng nhau và bước đầu có sự giao tiếp với nhau trong khi chơi.

-Trẻ chú ý được 5’-10’và trả lời đúng câu hỏi đơn giản của cô và người chăm sóc.

-Trẻ phân biệt được người quen, người lạ và có phản ứng phù hợp đảm bảo an toàn.

 - Theo yêu cầu phát triển của từng độ tuổi( đối với trẻ MGB, MGN)

- Theo chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: nhanh hòa nhập và thích nghi với sự thay đổi.

+ Tự tin trong giao tiếp, ứng xử, chào hỏi.

+ Biết Cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ.

+ Biết nhận ra sự nguy hiểm và có 1 số kỹ năng tự bảo vệ bản thân .

+ Trẻ biết chữ, số và có các kỹ năng cầm bút, ngồi đúng, chú ý 15’-20’ để chuẩn bị cho hoạt động học ở tiểu học.

+ Trẻ có tâm thế sẵn sàng cho đi học lớp 1.

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 -Lớp học đảm bảo đủ điều kiện cho chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cho 22 trẻ tuổi 25-36 tháng.

- 3 giáo viên phụ trách lớp có kinh nghiệm và được bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo chăm sóc tốt cho trẻ tuổi nhà trẻ.

- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình và phối hợp để CS,GD và nuôi dưỡng trẻ phát triển đúng độ tuổi.

 - Đảm bảo đủ CSVC, trang thiết bị cho trẻ sinh hoạt, học tập tại trường theo quy định của từng độ tuổi.

- Đội ngũ CB- GV – Nhân viên trên chuẩn, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục.

- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, kịp thời với phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường để cùng kiểm soát và nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

Hà nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                               ThS. Trương Thị Minh Phượng