Trang chủ Góc phụ huynh 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 2020 - BIỂU MẪU 2

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 2020 - BIỂU MẪU 2

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 02

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 - 2020

Đơn vị tính: trẻ em 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

349

   

56

73

107

113

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

             

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

349

   

56

73

107

113

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

20

 

 

02

06

05

07

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

349

 

 

56

73

107

113

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

349

   

56

73

107

113

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

349

   

56

73

107

113

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

343 

 

 

 55

 72

 105

111 

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 06

 

 

01 

01 

02 

02 

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

337 

 

 

54 

72 

103 

108 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

12 

 

 

 02

 01

04 

 05

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 01

 

 

 

 

 

01 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

56 

 

 

56 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

293 

 

 

 

 73

 107

 113

 Hà nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Trương Thị Minh Phượng