Trang chủ Góc phụ huynh 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020 - BIỂU MẪU 3

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020 - BIỂU MẪU 3

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 03

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2019- 2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

14

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

14

 

1

Phòng học kiên cố

14

2.1m2 / trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 

 

 

Tổng diện tích toàn trường (m2)

3011 m2

7,6 m2 / trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi(m2)

940m2

2.39 m2 / trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

829 m2

2.09 m2 / trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

100.42 m2

0.25 m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

175 m2

0.44 m2 / trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

01

72m2

6

Diện tích phòng thể chất – tiếng Anh

02

90m2

7

Diện tích phòng âm nhạc

02

135m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

 

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng chơi tối thiểu hiện có theo quy định

413 bộ

01 bộ / lớp

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng chơi tối thiểu so với quy định

14 bộ

01 bộ/lớp

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

15 bộ

 

IV

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

1

Máy vi tính

23 bộ

 

2

Máy ảnh

12 chiếc

 

3

Máy quay

01 chiếc

 

4

Máy chiếu

01 chiếc

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

18 chiếc

01chiếc / phòng học

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

21 đàn, 05 trống

01chiếc / lớp

3

Máy phô tô

01 chiếc

 

5

Catsset

14 chiếc

01chiếc / lớp

6

Đầu Video/đầu đĩa

15 chiếc

01chiếc / lớp

7

Đồ chơi thể chất

15 loại

 

8

Bàn đúng quy cách

135 chiếc

10chiếc / lớp

9

Ghế đúng quy cách

480 chiếc

40chiếc / lớp

10

&