Trang chủ Góc phụ huynh 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020 - BIỂU MẪU 4

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020 - BIỂU MẪU 4

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 04

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

41 

 

05 

 31

 05

 

 

 

20 

21 

38 

03 

 

 

1

Nhà trẻ

09 

 

 

 09

 

 

 

 

03 

 06

08 

01 

 

 

2

Mẫu giáo

32 

 

05 

22 

 05

 

 

 

17 

 15

30 

 02

 

 

II

Cán bộ quản lý

 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 01

 

 01

 

 

 

 

 

 

01 

 01

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 02

 

 02

 

 

 

 

 

 

02 

 02 

 

 

 

III

Nhân viên

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 01

 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 01

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

02 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 02

 02

 

 

 

3

Thủ quỹ

 01

 

 

<p