Trang chủ Góc phụ huynh BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 01

BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 01

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,

năm học: 2018 - 2019

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

-Trẻ khỏe mạnh, thích đi học,đi học đều đạt tỷ lệ 88%

- 95%-100% trẻ đạt kênh A

- Trẻ vui vẻ hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động.

- 99%- 100% trẻ đạt kênh A

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

 

- 100% trẻ tham gia các hoạt động cùng cô.

- Trẻ quen với nếp sinh hoạt của lớp và biết sử dụng các đồ dùng sinh hoạt đúng cách.

- Trẻ biết nhai kỹ, ăn đa dạng thức ăn, uống bằng cốc.

- Trẻ hình thành một số kỹ năng tự vệ sinh cho bản thân dưới sự giám sát của người lớn.

- Trẻ biết chơi với đồ chơi, chơi cùng nhau và bước đầu có sự giao tiếp với nhau trong khi chơi.

-Trẻ chú ý được 5’-10’và trả lời đúng câu hỏi đơn giản của cô và người chăm sóc.

-Trẻ phân biệt được người quen, người lạ và có phản ứng phù hợp đảm bảo an toàn.

- Theo yêu cầu phát triển của từng độ tuổi( đối với trẻ MGB, MGN)

- Theo chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: nhanh hòa nhập và thích nghi với sự thay đổi.

+ Tự tin trong giao tiếp, ứng xử, chào hỏi.

+ Biết Cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ.

+ Biết nhận ra sự nguy hiểm và có 1 số kỹ năng tự bảo vệ bản thân .

+ Trẻ biết chữ, số và có các kỹ năng cầm bút, ngồi đúng, chú ý 15’-20’ để chuẩn bị cho hoạt động học ở tiểu học.

+ Trẻ có tâm thế sẵn sàng cho đi học lớp 1.

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

 

- Áp dụng theo chương trình Giáo dục Mầm non ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo (tuổi Nhà trẻ 24-36 tháng)

- Áp dụng theo chương trình Giáo dục Mầm non ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

-Lớp học đảm bảo đủ điều kiện cho chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cho 22 trẻ tuổi 25-36 tháng.

- 3 giáo viên phụ trách lớp có kinh nghiệm và được bồi dưỡng chuyên môn đảm bảo chăm sóc tốt cho trẻ tuổi nhà trẻ.

- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình và phối hợp để CS,GD và nuôi dưỡng trẻ phát triển đúng độ tuổi.

- Đảm bảo đủ CSVC, trang thiết bị cho trẻ sinh hoạt, học tập tại trường theo quy định của từng độ tuổi.

- Đội ngũ CB- GV – Nhân viên trên chuẩn, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục.

- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, kịp thời với phụ huynh trong các hoạt động của nhà trường để cùng kiểm soát và nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

                                             

                                                               Hà nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG