Trang chủ Góc phụ huynh BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 03

BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 03

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

năm học 2018- 2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

14

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

14

 

1

Phòng học kiên cố

14

2.1m2 / trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 

 

 

Tổng diện tích toàn trường (m2)

2511 m2

6.4 m2 / trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

940m2

2.39 m2 / trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

829 m2

2.09 m2 / trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

100.42 m2

0.25 m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

175 m2

0.44 m2 / trẻ

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

01

72m2

6

Diện tích phòng thể chất – tiếng Anh

02

90m2

7

Diện tích phòng âm nhạc

02

135m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

 

1

Đồ dùng giảng dạy dành cho giáo viên

40 bộ

02 bộ / lớp

2

Đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ

413 bộ

01 bộ/trẻ

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

1

Máy vi tính

23 bộ

 

2

Máy ảnh

12 chiếc

 

3

Máy quay

01 chiếc

 

4

Máy chiếu

01 chiếc

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

18 chiếc

01chiếc / phòng học

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

21 đàn, 05 trống

01chiếc / lớp

3

Máy phô tô

01 chiếc

 

5

Catsset

14 chiếc

01chiếc / lớp

6

Đầu Video/đầu đĩa

15 chiếc

01chiếc / lớp

7

Đồ chơi ngoài trời

15 loại

 

8

Bàn đúng quy cách

135 chiếc

10chiếc / lớp

9

Ghế đúng quy cách

480 chiếc

40chiếc / lớp

10

Điều hòa

34 chiếc

 

11

Máy in