Trang chủ Góc phụ huynh BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 04

BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 04

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

39

 

 

 

03

31

05

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện