Trang chủ Hoạt động Giáo dục Thi giáo viên Giỏi cấp Quận

Thi giáo viên Giỏi cấp Quận

Chúc mừng các cô giáo trường MNTH Hoa Thủy Tiên đã hoàn thành cuộc thi Giáo viên giỏi cấp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (cấp quận Cầu Giấy).