Trang chủ Góc phụ huynh Thông báo tuyển sinh năm học 2016-2017

Thông báo tuyển sinh năm học 2016-2017

TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 NĂM HỌC 2016-2017

       

- Căn cứ định hướng phát triển mô hình giáo dục năm học 2016 -2017 của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

- Căn cứ vào điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục của trường Mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên.

- Ban tuyển sinh trường Mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau: 

I. Đối tượng tuyển sinh :

- Nhà trường tuyển sinh các cháu ở độ tuổi Mẫu giáo bé sinh năm 2013.

- Số lượng 110 cháu

(không tuyển sinh các cháu ở độ tuổi sinh năm 2011 và sinh năm 2012).

II. Quy trình, thủ tục tuyển sinh:

1, Thời gian đăng ký xin học:

+ Đợt 1: Từ ngày 25/02 – 10/03/2016 nhận đăng ký của CB - GV trường.

+ Đợt 2: Từ ngày 14/03 – 24/03/2016 nhận đăng ký của phụ huynh.

+ Đợt 3: Từ ngày 11/04 – 15/04/2016 (nếu còn thiếu so với chỉ tiêu).

Khi đăng ký xin học cho cháu, phụ huynh nộp 1 bản phô tô khai sinh của trẻ và ghi rõ số điện thoại liên hệ của bố, mẹ)

2, Dự kiến thời gian họp phụ huynh và phát hồ sơ tuyển sinh:

- Nhà trường dự kiến họp phụ huynh cho các cháu sinh năm 2013 trong 02 ngày :

+ 9h00’ ngày 21/4/2016 họp phụ huynh có con gửi lần đầu vào trường.

+ 9h30’ ngày 22/4/2016 họp phụ huynh đã có con học tại trường.

(Sau buổi họp nhà trường sẽ phát hồ sơ tuyển sinh).

- Hồ sơ gồm:

      + Đơn xin học (theo mẫu).

      + Sổ liên lạc (Theo mẫu, phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào trong sổ).

      + 01 ảnh 3x4 và 02 ảnh 4x6 ( phụ huynh ghi tên trẻ, ngày sinh vào mặt sau ảnh)

      + Sổ theo dõi sức khỏe (Theo mẫu, phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào sổ)

- Thời gian thu hồ sơ làm thủ tục nhập học:   

Nhà trường thu hồ sơ và làm thủ tục nhập học cho các cháu trong 02 ngày theo danh sách phân lớp:

+ Ngày 25/4/2016 từ 7h30’ – 17h,

+ Ngày 26/4/2016 sáng từ 7h30’ – 11h30’.

3, Thời gian khám sức khỏe đầu vào và đón trẻ nhập học:

 Nhà trường đón cháu nhập học vào 02 đợt:

+ Đợt 1 : Bắt đầu từ 7h30’ – 9h30’ ngày 6 tháng 6 năm 2016.

+ Đợt 2 : Bắt đầu từ 7h30’ – 9h30’ ngày 08 tháng 6 năm 2016.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, kính thông báo đến toàn thể CB – GV và các bậc phụ huynh. 

BAN TUYỂN SINH