Trang chủ Liên hệ


Xem Trường mần non Hoa Thủy Tiên ở bản đồ lớn hơn

 

Thông tin liên hệ

Nếu Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi, đề nghị hoặc nhận xét nào, vui lòng liên hệ 

Trường Mầm non Thực hành Hoa Thủy Tiên


- Địa chỉ: Số 387, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 043 7915421 - 043 7916334

- Email: hoathuytien387@gmail.com

Thời gian làm việc: từ T2 - T6 (7h30 - 17.00h)