Tầm Nhìn:

Nơi khơi nguồn những ý tưởng sáng tạo cho trẻ; truyền cho trẻ một niềm đam mê học tập suốt đời chuẩn bị cho trẻ hành trang để trở thành công dân toàn cầu.

Sứ mệnh:

Nơi kết nối các tổ chức, các nhà khoa học để nghiên cứu và ứng dụng các phương phương giáo dục tiên tiến trên thế giới; tạo ra một môi trường giáo dục độc đáo, phong phú để mỗi trẻ tại Hoa Thủy Tiên được phát triển toàn diện, thỏa sức khám phá, tự tin giao tiếp Tiếng anh, trải nghiệm công nghệ sáng tạo và phát huy những tiềm năng cá nhân