Trường Mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên được thành lập vào tháng 2 năm 2001, là đơn vị trực thuộc của Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW I nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường đảm nhận các nhiệm vụ:
- Chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 – 6 tuổi.
- Là đơn vị thực hành, thực tập cho sinh viên của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.
- Là cơ sở cho giáo viên và sinh viên của Trường Cao đẳng xuống>